Ajax (holland sport) h甏ek Hollandi墎鏊
2007 嫚rilis; arch癉um

聯rilis 7 聯rilis 8
聯rilis 9 聯rilis 10
聯rilis 12 聯rilis 14
聯rilis 15 聯rilis 16
聯rilis 19 聯rilis 20
聯rilis 21 聯rilis 22
聯rilis 24 聯rilis 25
聯rilis 27 聯rilis 28
聯rilis 29 聯rilis 30

聯rilis 7

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 8 (RKC - Ajax 2:2)

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 9

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 10

 • A 'szak廨tők' ugyancsak megoszlanak a bajnoki es幨yekkel kapcsolatban. Mind a h嫫om jel闤tre kb. ugyanannyian szavaznak.
  - A PSV mellett sz鏊, hogy k彋 ponttal vezetnek, de kevesen tartj嫜 val鏀z璯űnek, hogy mind a h嫫om h嫢ral憝ő meccsket megnyerik. A liverpooli kir嫕dul嫳ra nagyon nincs szks嶲k. A sok s廨lt miatt a 18-as kerettel 2, az első csapat keret憝el m嶲 soha nem is edző ifi is elutazott. Gondolom a Liverpool sok j嫢幧ost fog pihentetni, de ez ellen a PSV ellen az is el嶲 kell, hogy legyen. Viszont a PSV nem nagyon tartal幧olhat, mert csak egy tisztes szerepl廥 seg癃het a j嫢幧osok, ugyancsak megcsappant 霵bizalm嫕. Koemanism彋 megmutatja, hogy nem k廧es egy v嫮s墔ban l憝ő csapatot kir嫕gatni a k嫢yb鏊.
  - Az AZ 廨demeln meg legjobban a bajnoki c璥et. Ők j嫢ssz嫜 a legszebb focit, 廥 az első h嫫omb鏊 ők az egyetlenek, akik csak 1-1 meccsen hagytak, ki, an幨kl, hogy egyszer is v嫮s墔r鏊 lehetett volna besz幨ni. Egyetlen gyeng嶴k, hogy a legjobb 5 elleni m廨legk a leggyeng嶵b. Sorsol嫳uk sem nehezebb a mienkn幨. A nagy k廨d廥, mennyit vesz ki belőlk a cst顤t闥i UEFA kupa meccs, illetve, ha tov墎bjutn嫕ak, annak milyen fizikai k饘etkezm幯yei lesznek. Egy h彋tel k廥őbb a KNVB kup墎an a NAC-ot fogadj嫜. Sz镽al programjuk nem k霵nyű.
  - A h嫫omb鏊 mi vagyunk az egyetlenek, akik szinte 100%-ig a bajnoks墔ra koncentr嫮hatunk. Az RKC elleni kupameccsnk nem hasonl癃hat 飉sze konkurenseink kupameccseivel. Viszont mi vagyunk a legrapszodikusabbak. Amikor gy n憴 ki, nagy form墎a kerltnk, pontot vesztnk kiesőjel闤tek ellen. Sokan szidj嫜, szerintem joggal, Ten Cate-t a meccs ut嫕i nyilatkozatai廨t. Rossz j嫢幧unkat a p嫮y嫫a fogta. Persze, ha l嫢ta, hogy ez a p嫮ya nem kedvez neknk, mi廨t nem v嫮toztatott hamarabb? De az is megd鐽bentő, hogy ahelyett, hogy fej彋 a falba vern, mert fantasztikus lehetős嶲et engedtnk ki a keznkből, azt mondta, 顤ljnk, hogy egy ponttal k驆elebb kerltnk a PSV-hez. 宄 gy n憴ett ki, mintha ezt komolyan gondoln.
 • Vertonghen ut嫕, a Heracles-n幨 k闤cs霵ben l憝ő Schilder is visszaj鐬et j饘őre. Ezzel szemben, az ugyancsak a Heracles-n幨 j嫢sz jobbh嫢v嶮, Boakye nem j鐬et vissza. A Heracles most anyagi forr嫳ok ut嫕 n憴, hogy megvehesse. 宁dekes, hogy r饘id időn bell 2 jobbh嫢v嶮et is elkldtnk, m璲 2 ball墎as k驆廧h嫢v嶮et, vagy a v嶮elem előtt j嫢sz k驆廧p嫮y嫳t visszahozunk. Neh憴 elk廧zelni, hogy Schilder sokszor fog j嫢szani.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 12

 • Grygera mellett az is biztos, hogy holnap m嶲 Stam 廥 Maduro sem j嫢szhatnak. Az is nagyon val鏀z璯ű, hogy az eltiltott Sneijder hely幯 Perez kezd.
 • Martin van Geel k驆闤te, hogy Schilder, mint balh嫢v嶮 j霵 j饘őre sz嫥癃嫳ba az első csapat keret嶵en. Tavaly, az elők廥zletek sor嫕 n嶭嫕yszor volt balh嫢v嶮, 廥 nem is volt rossz, de akkor azt mondta, nem ez a kedvenc helye, 廥 ink墎b a k驆廧p嫮y嫫a akar koncentr嫮ni. J饘ő h彋en besz幨getnek vele Ajax-beli j饘őj廨ől. B瞵nak benne, hogy megv嫮toztatta v幨em幯y彋 a balh嫢v嶮 posztr鏊.
 • M嶲 nem d霵t飆tk el, mi lesz Poeponnal. Mivel szerződ廥e m嶲 nem j嫫 le, vagy m嶲 egy 憝re k闤cs霵adjuk, vagy visszah癉juk. Csak akkor h癉juk vissza, ha k廧esnek tartjuk arra, hogy az első csapat keret嶵en legyen.
 • A Voetbal Internationaal-ban Gabri nagyon pozit癉an besz幨 r鏊unk. Nagyon j鏊 廨zi mag嫢 n嫮unk, meg szeretne tanulni angolul 廥 hollandul, n嶭嫕yszor bajnok 廥 kupagyőztes akar lenni velnk. Oda van tehets嶲einktől, Emanuelsont鏊, Sneijdertől 廥 Babeltől. Ez ut鏏bit Ronaldinho-hoz hasonl癃ja. Azt mondja, ha m嶲 3-4 憝ig egybemarad a csapat sz廧 j饘ő v嫫 r n嫮unk.  Ugyanakkor azt olvasom, hogy Benitez, a Liverpool edzője 廧p Gabrival szeretn megerős癃eni csapata k驆廧p嫮y奫嫢.
 • Tegnap a PSV egy tisztes 1:0-嫳 veres嶲gel, egy, amgy sikeres szezon ut嫕, elbcszott a BL-től. B嫫 a Liverpoolnak a bajnoks墔ra m嫫 nem nagyon kell tartal幧olnia, mert harmadikn嫮 jobbak biztos, rosszabbak nem val鏀z璯ű, hogy lehetnek, m嶲is roppant lagymatagon j嫢szottak, ami 嫮tal a PSV megszta egy jabb megsemmis癃ő veres嶲 n幨kl. Most erre a 'sikerre' alap癃j嫜 optimizmusukat, a bajnoks墔 h嫢ral憝ő meccseire. Koeman szerint ez a jel, hogy megindultak felfel a lejtőn. Szombaton, a Twente ellen kiderl, 璲y van-e. A Twente-n幨 a motiv塶i镽al nem hiszem, hogy baj lesz. Elvileg m嶲 bajnokok is lehetnek, de emellett edzőik biztos bizony癃ani akarnak, hogy a PSV t憝edett, amikor Hiddink tan塶sa ellen廨e, nem őket (Rutten - Eijkelkamp), hanem Koeman幧et (Koeman - Wouters) nevezt幧 ki edzőknek. Egyik legjobbjuk Aissati is val鏀z璯űleg l嫢tatni akarja majd, hogy hiba volt k闤cs霵adni. Biztos sok j嫢幧os-megfigyelő is lesz a n憴őt廨en, mert t鐽b Twente j嫢幧os is t嫫gyal 嫢igazol嫳r鏊. Ezek is biztos meg akarj嫜 mutatni, mit tudnak. Persze mindez az őszi PSV ellen, idegenben, nem biztos, hogy el嶲 lenne. Hogy a mostani ellen el嶲-e, megl嫢juk. Ami a PSV idei szerpel廥彋 illeti, ugyancsak egy k驆廧csapat lettek. 玝e a De Volkskrant t墎l嫙ata:
 • M嶲sem Henny Spijkerman, hanem Jan Olderiekerink 廥 lesz Van den Brom ut鏚ja, mint Ut嫕p鏒l嫳 igazgat. Mivel m嫫 volt a Jong Ajax edzője  (vezet廥憝el Jong Ajax 2001/2002-ben a KNVB kupa k驆廧d霵tőj嶯g jutott) j鏊 ismeri az Ajax kultr嫢. Jelenleg Co Adriaanse seg嶮je Ukrajn墎an a Metallurg Donyeckn幨.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 14 (Ajax - NAC 2:0)

 • A v嫫hat csapat kezdett. Ami az eg廥z meccset illeti, nem egy leendő bajnokcsapathoz m幨t鏇n j嫢szottunk. 牚y l嫢szik, a bajnoks墔 lehetős嶲e nagyon b幯癃鏇n hat fiainkra. Sok volt el闤 廥 h嫢ul is a f幨re廨t廥. Persze az廨t volt n嶭嫕y sz廧 t嫥ad嫳unk is, de az ebből l彋rej飆t helyzeteket elgyetlenkedtk. Első g鏊unk egy sz鐷let ut嫕i, teljesen 廨hetetlen kezez廥 miatt, joggal meg癃幨t 11-b闤 szletett. Ut嫕a lassan 嫢adtuk a kezdem幯yez廥t a NAC-nak. Lassan kezdt幧 hinni, hogy m嶲 lehet nekik e meccsen keresnival鎩uk. A sznet ut嫕i első percek teljesen a NAC- voltak. Ekkor olyasmi t顤t幯t, amihez nem nagyon vagyunk hozz嫳zokva. A szurkol鏦 ahelyett, hogy kiftylt幧 volna gyeng幯 j嫢sz fiainkat, egyre lelkesebben buzd癃ott嫜 őket, mintha r奫飆tek volna, nem a hozz摽ll嫳sal van baj, hanem a g顤cs飉 akar嫳 hat b幯癃鏊ag. Tal嫕 ez is seg癃ett, mert kicsit feljavultunk. M嫳odik g鏊unk egy nagyon sz廧 t嫥ad嫳 eredm幯ye volt. R饘iden gy foglalhatn嫥 飉sze, hogy b嫫 rosszak voltunk, de az廨t meg廨demelten nyertnk. Most 5 h鏮apja elősz顤 az első helyen 嫮lunk. Persze konkurenseink m嶲 nem j嫢szottak, de ki tudja, tal嫕 szerencs幯k lesz.
  A PSV csaknem teljes kerete fel廧lt; csak Alex nem j嫢szhat. Hogy ez mire lesz el嶲, ki tudja.
  Az AZ-nek a Vitesse otthon nem szabadna, hogy probl幦嫢 okozzon. Persze nem tudni, mi lesz a br幦ai kudarc, valamint a komoly fizikai ig幯ybev彋el hat嫳a. A Vitesse, mintha nem venn el嶲 komolyan e meccset. De Mos edző ki akar pr鏏嫮ni k彋 fiatal v嶮őt, hogy eld霵thesse, haszn嫮hatja-e őket j饘őre. Ez nem j jel.
 • Stekelenburg valahogy nem volt megnyugtat. Az is feltűnt, hogy rosszul ir嫕y癃otta a v嶮elmet, aminek eredm幯yek幯t, kl霵飉en az első f幨időben, sok volt a f幨re廨t廥. Ogararu most sem volt j. Ami鏒a, csal鏚嫳嫫a nem v嫮ogatt嫜 be a hollandok elleni rom嫕 keretbe, mintha csak azt akarn bizony癃ani, hogy nincs is ott semmi keresnival鎩a. Heitinga 廥 kl霵飉en Vermaelen magabiztosak, j鏦 voltak. Persze, az egy csat嫫ral fel嫮l NAC ellen nem volt neh憴 dolguk. Emanuelson az első f幨időben n嶭a ellen嫮lhatatlan volt. Jobbjaink k驆 tartozott.
  Gabri, mint mindig sokat futott, mindentt ott volt, sokat szerelt, de sokat hib嫙ott is. Davids j volt. Rengeteg labd嫢 szerzett meg, 廥 j t嫥ad嫳okat ind癃ott. Perez sikerrel feledtette Sneijdert. Rengeteget dolgozott, sok labd嫢 szedett 飉sze, 廥 el闤 sokszor j labd壾 voltak.
  De Mul-nek ugyan volt n嶭嫕y j bead嫳a, de ritk嫕 ment el a sz幨en, 廥 sokat hib嫙ott is. Huntelaar az első f幨időben j volt, de a m嫳odikban szinte semmi sem sikerlt neki. Helyzeteit kihagyta, sokszor elpattant tőle a labda, vagy k霵nyen hagyta mag嫢 leszerelni. Babel, g鏊ja ellen廨e, ism彋 nagyon gyenge volt. A 70-ik percben bej飆t Mitea-nak volt egy-k彋 j akci鎩a. Tal嫕 a szerdai kupameccsen ki lehetne pr鏏嫮ni az igazi 4-3-3-at (De Mul - Huntelaar, Mitea). Ki tudja, Babelre is r塻廨 egy kis pihen廥.
 • Nem nagy meglepet廥, de az廨t h甏, hogy Roger bejelentette, nem hosszabb癃ja meg szerződ廥彋. Hogy mi akartuk volna-e, hogy m嶲 maradjon, nem tudom. Sokra nem mentnk vele; igaz ennek egyik oka s廨l幧enys嶲e volt.
 • Giovanni van Bronckhorst j饘őre, csal墂ja k廨廥廨e, Hollandi墎an szeretne j嫢szani. Mivel szerződ廥e m嶲 nem j嫫 le, sok fgg att鏊, hogyan 嫮l ehhez a Barcelona. A Feyenoord b瞵ik benne, hogy hozz奫uk megy, de az Ajax 廥 a PSV is bejelentett幧, hogy 顤闣mel l嫢n嫜 Oranje 32 憝es balh嫢v嶮j彋. Ten Cate-val m嫫 dolgozott egytt Barcelon墎an. Sz癉e a Feyenoordhoz hzza, de n嶭a m嫳 廨vek d霵tenek.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 15

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 16

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 19 (Ajax - RKC 3:1 __ KNVB kupa)

 • Nagyon komolyan vettk e kupameccset. M嫳 okot nem l嫢ok arra, hogy a meccs előtti utols edz廥t z嫫t kapuk m鐷飆t tartott嫜. De az RKC sem adta olcs鏮 a bőr彋. Tal嫕 m嶲 agressz癉abbak voltak, mint m嫳f幨 hete Waalwijkben. De most ebben is felvettk velk a harcot, 廥, kl霵飉en a m嫳odik f幨időben nem is maradtunk velk szemben alul. Ak嫫hogy is, egy igazi kupameccset l嫢tunk, egy b甏镽al, aki nagyon sokat megengedett.
  Az eddigi s廨ltekhez, Grygera, Stam, Maduro 廥 Leonardo, csatlakozott Manucharyan is. Neki a gyomr嫛al van valami baja.
  Az első f幨időben ide-oda ment a labda, an幨kl, hogy b嫫melyik csapat helyzetbe kerlt volna. G鏊unk, Sneijder, egy kb. 35 m彋eres fantasztikus szabadrg嫳墎鏊 szletett. A kl霵ben j鏊 v嶮ő Lemmens m嶲 nagy bravrral kiv嶮te Davids 20 m彋eres kap嫳l饘廥彋. Az RKC egyszer jutott 16-osunkon bellre, de az egyben, Heitinga szerencs彋len belenyl嫳a miatt a kiegyenl癃ő g鏊t is jelentette.
  A m嫳odik f幨időben val鏏an j鏦 voltunk. Az RKC tov墎bra is harcos volt 廥 erőszakos, de ekkor m嫫 kij飆t a minős嶲i kl霵bs嶲.
 • Stekelenburgnek semmi dolga nem volt.
  Ogararu oldal嫢 az RKC szabadon hagyta, de ő ezt nem nagyon tudta kihaszn嫮ni. Sokszor, mintha elbjt volna, hogy nehogy labd嫢 kapjon, m嫳kor pedig csak cipelte a labd嫢, 廥 lass癃otta a t嫥ad嫳ok 廧癃廥彋. A t鐽bi v嶮őre nem lehet panasz, b嫫 Heitinga n嶭a mintha tl g顤cs飉en j嫢szana h嫢ul. Felesleges sz鐷leteket csin嫮, 廥 霵g鏊ja sem mellette sz鏊, b嫫 persze főleg pechje volt..
  A k驆廧p嫮ya nagyon j volt. Gabri mindentt ott volt, rengeteg labd嫢 szedett 飉sze, 廥 g鏊t is lőtt. Davids agresszivit嫳ban p幨d嫢 mutatott. Nem j嫢szott hib嫢lanul, de roppant hasznos volt. K彋 ilyen j嫢幧os előtt Sneijdernek csak a t嫥ad嫳ok seg癃廥憝el kellett foglalkoznia. Az j鏊 is ment neki. Babelnek voltak j akci鏙, de nem volt j, mert labd壾 ritk嫕 mentek j helyre. De Mul jobb volt, mint a NAC ellen, de igaz嫕 ő sem volt j. Huntelaar rengeteget dolgozott, de kev廥 labd嫢 kapott, 廥 k彋 v嶮ője, Bakens 廥 Koenders nagyon szorosan fogt嫜. Koenders kl霵ben eddigi legjobb j嫢幧嫢 nyjtotta. 宁dekes, hogy milyen j鏦 egykori j嫢幧osaink (Koenders, Obodai, Van der Haar) valamint Vertonghen az RKC-ben. Koenders 20 憝es, tőlnk, mint nehezen kezelhető gyereket elkldt幧. Ryan Donk (augusztusban ment az AZ-be) ut鏚ja. M嫫 a waalwijki meccsen is j volt, de ahogy ma j嫢szott, azut嫕 nem lepne meg, ha nem sok壾g maradna az RKC-ban. M嫳 k廨d廥, hogy, ha a b甏 vagy egy partjelző l嫢t嫜 volna, ahogy Huntelaart orrba v墔ta, nem fejezhette volna be a meccset. Mivel TV k廧eken mindez j鏊 l嫢szik, nem biztos, hogy megssza eltilt嫳 n幨kl.
 • Ma j嫢szik az AZ a NAC ellen. Vas嫫nap a Vitesse elleni meccsk霵 a sznetben t鐽ben k廨t幧 cser幨j幧 le őket, mert a f嫫adts墔t鏊 m嫫 mozogni sem tudnak. Nem lesz k霵nyű meccsk, 廥 rem幨em hosszabb癃嫳 ut嫕 esnek ki. Hogy az AZ vagy a NAC lenne-e jobb a d霵tőben, nem tudom, de ha annyira elf嫫adn嫕ak, hogy ennek hat嫳嫫a vas嫫nap pontokat veszten幯ek a Heerenveen ellen, az j鏊 j霵ne.
 • Poepon, a jelek szerint m嶲 egy 憝ig a Willem II-n幨 maradhat. Ennek felt彋ele, hogy meghosszabb癃sa, 2008-ban lej嫫 szerződ廥彋.
 • Johan Cruijff, szerd嫕, 嫚rilis 25-幯 lesz 60 憝es. A holland 嫮lami TV a h彋fői napot Cruijff napp nyilv嫕癃otta, 廥 minden programban r鏊a lesz sz. Eln闥nk, Jaakke 嫢nyjtott neki egy trik鏒 Cruijff egykori sz嫥嫛al,a 14-essel. Mint mondta, aki 14-est mond, az Cruijffra gondol. Ez廨t a k饘etkező id幯ytől a 14-es mezt nem adj嫜 ki senkinek. Az utols, aki 14-es mez viselő, a tavaly Cruijff javaslat嫫a leigazolt Roger. Ha 嫮land s廨l廥ein k癉l valami miatt m嶲 eml幧ezni fogunk r, az a 2 g鏊, amit a Werder ellen rossz v嶮ekez廥e miatt kaptunk, amivel jelentősen hozz奫嫫ult kies廥nkh驆. Igaz, nem v嶮őnek j飆t hozz嫕k, sz廧, hogy hajland volt e poszton is rendelkez廥re 嫮lni. Mindenesetre, mint a 14-es mez utols viselője, be甏ta mag嫢 klubunk t顤t幯elm嶵e.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 20

 • A pap甏form嫕ak megfelelően az AZ lesz az ellenfelnk m奫us 6-嫕 a rotterdami Kuip-ban az idei KNVB kupad霵tőben. A tegnapi k驆廧d霵tőben a NAC szervezetten v嶮ekezett, 廥 b瞵ott abban, hogy, ha sok壾g tudj嫜 tartani a null嫢, egy ellent嫥ad嫳b鏊 be tudnak tal嫮ni. 50 percig be is j飆t e taktika. M嶲 helyzeteik is voltak, b嫫 m嫫 ezalatt is l嫢szott, hogy 90 percen 嫢 ez nem fog műk鐰ni. Az első g鏊n嫮 m嶲 szerencs嶴e volt az AZ-nek, de, mivel ezut嫕 a NAC-nak is ny璱tabban kellett j嫢szania, az AZ v嶲l is megsemmis癃ő, 6:0-嫳 győzelmet aratott. Ebben az id幯yben nem megy a NAC-nak az AZ ellen. A 2 bajnoki meccsen 8:1-re illetve 4:1-re nyertek.
  宁dekes, hogy, b嫫 az AZ a holland l嫢v嫕yos foci k廧viselője, sok fiatal holland j嫢幧ossal, tegnap csak klf闤dieik (Cziommer, Arveladze, Martens 廥 Steinsson) tal嫮tak be.
  A statisztik嫜 alapj嫕 mind a k彋 csapat bizakodhat. Az AZ eddig k彋szer jutott el a d霵tőig, de akkor mind a k彋szer nyert is. Viszont 82 鏒a most vannak elősz顤 a d霵tőben . Mi utolj嫫a 81-ben kaptunk ki a d霵tőben, igaz pont az AZ-től, viszont az鏒a mind a 8 d霵tőnket megnyertk.
 • Mivel az m嫫 biztos, hogy mind az AZ mind az Ajax az első 5-ben fognak v嶲ezni, az is biztos, hogy a 2-5 helyek r奫嫢sz嫳嫕ak veszteseinek nem kell t鐽b meccset j嫢szaniuk, mert mind a ketten indulhatnak az UEFA kup墎an. Az 5-ik hely k廨d廥e m嶲 nem dőlt el. A Feyenoord 廥 a Heerenveen ugyan 4 ponttal vezetnek a Roda JC 廥 a Groningen előtt, de a mai Feyenoord b嫫kitől kikaphat, 廥 az sem elk廧zelhetetlen, hogy a Heerenveen sem nyer Alkmaarban az AZ ellen. Az AZ tegnap nagyon j volt, de az is biztos, hogy a Heerenveen motiv塶i鎩嫛al nem lesz baj vas嫫nap. Sz廧 lenne, ha az el嶲 lenne nekik a sikerhez. Az utols fordul鏏an Heerenveen - Feyenoord. Ak嫫ki is lesz az 5-ik, az biztos hogy m璲 a PSV, AZ 廥 az Ajax vagy a BL-ben vagy az UEFA kup墎an indulhatnak, a Twente 廥 az 5-ik az UEFA kup墎an vehet r廥zt. A negyedik r廥ztvevő a 6-9 helyezettek r奫嫢sz嫳ainak nyertese lesz.
 • B嫫 Sarpong szerd嫕 csak 1-2 percet volt p嫮y嫕 ez is el嶲 volt neki, hogy kificam癃sa a v嫮l嫢.
  Jobb h甏, hogy Stam fel廧l廥e gyorsabban megy, mint v嫫t嫜. Lehet, hogy a Sparta ellen Ten Cate m嶲 nem meri betenni, de az utols fordul鏏an, m嫫 nagyon val鏀z璯ű, hogy p嫮y嫫a l廧het.
 • A PSV-n幨 Alex, kedden meglepően frissen 廨kezett vissza Brazili墎鏊, 廥 az鏒a minden edz廥en r廥zt vett. Abb鏊 indulnak ki, hogy vas嫫nap j嫢szik. Ez sokat sz嫥癃, de ne felejtsk el, a PSV visszaes廥e akkor kezdőd飆t, amikor Alex m嶲 j嫢szott.
  M嫳t nem tehetnk, mint, hogy rem幨jk a sz嫥unkra legjobb eredm幯yeket.
 • A Sparta ellen otthon 嫮tal墎an nagyon szoktunk nyerni. Utols 3 meccsnk (2001, 2001 廥 2006-ban) g鏊ar嫕ya 18:0. A Sparta 2002-2005-ben az Eerste Divisieben j嫢szott. Folytatni kellene e hagyom嫕yt.
  ++++
 • A kora d幨ut嫕i 鏎嫜ban Huntelaar balesetet szenvedett. Egy dug miatti lass forgalomban h嫢ulr鏊 belerohant valaki, aminek k饘etkezt嶵en ő az előtte l憝őnek ment neki. 牚y n憴 ki, csak a homlok嫕 van v廨al塻ut嫳a, 廥 kicsit 廨zi a nyak嫢. Abb鏊 indulnak ki, hogy vas嫫nap j嫢szhat.
 • A mai edz廥 Stam k驆闤te, hogy a Sparta ellen m嶲 nem tud j嫢szani. K癉le m嶲 s廨ltek, Leonardo, Grygera 廥 Maduro.
 • Roger visszavonul, mert elege volt a foci vil墔墎鏊. M嶲 nem d霵t飆te el, hogy szakm奫墎an (Testnevel廥i Egyetemet v嶲zett) akar-e elhelyezkedni.
 • Sneijder azt nyilatkozta az RTV-Noord-Hollandnak, hogy csak az angol vagy a spanyol bajnoks墔 j鐬et sz鏏a, ha egy嫮tal嫕 elmegy tőlnk. Egyelőre azonban csak h嫢ral憝ő meccseink foglalkoztatj嫜.
  ++++
 • A KNVB sz嫥ol azzal a lehetős嶲gel, hogy a bajnoks墔 csak az utols fordul鏏an fog eldőlni. Mivel a bajnoki t嫮at a meccs ut嫕 k驆vetlenl nyjtj嫜 嫢, 3 t嫮at csin嫮tattak, hogy mind a h嫫om p嫮y嫕 legyen belőle egy.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 21

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 22 (Ajax - Sparta 5:2)

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 24

 • Ha nem lesznk bajnokok, akkor a bajnoks墔ot nem tegnap 廥 nem is 2 hete az RKC ellen vesz癃ettk el, mert előtte is hullajtottunk el pontokat, hagytunk ki lehetős嶲et g鏊kl霵bs嶲nk jav癃嫳嫫a. Viszont vas嫫nap 廥 m嶲 ink墎b az RKC elleni meccsen, bajnokok lehettnk volna. Ten Cate cser嶴彋 k彋f幨ek廧p 廨t幧elik. Vannak akik szerint bűn volt, egy j鏊 j嫢sz csapatot megbolygatni a cser憝el (szerintem is). M嫳ok szerint a csere logikus volt, de nem j飆t be. Ten Cate egyik v幨em幯nyel sem 廨t egyet. Szerinte a csere ut嫕 t鐽b helyzetnk volt, mint előtte, csak mindet kihagytuk. Ez tal嫕 igaz, de az is, hogy a Sparta-nak a csere ut嫕 majdnem annyi helyzete volt, mint neknk, 廥 az is a csere k饘etkezm幯ye volt. Persze, az AZ 2 g鏊lal nyert. Hogy behozzuk őket, neknk 9-cel kellett volna nyernnk. Nem biztos, hogy csak a csere akad嫮yozott meg minket ebben. Most viszont, ha vas嫫nap a v嫫akoz嫳nak megfelelően nyer az AZ, akkor a bajnoks墔hoz egy meccsen kellene behoznunk a g鏊kl霵bs嶲ket, pedig a Sparta ellen jelentősen cs闥kenthettk volna a h嫢r嫕yt. Ten Cate gy besz幨, mint aki biztos a bajnoks墔ban. B瞵ik bar嫢j墎an Lokhoffban, az Excelsior edzőj嶵en. Szerintem csak abban rem幯ykedhetnk, hogy az AZ j嫢幧osai nem b甏j嫜 majd a nyom嫳t 廥 leblokkolnak. De ebben sem hiszek igaz嫕. Az Excelsiornak kev廥 es幨ye van egy j AZ ellen.
  M嶲 annyit a Sparta meccsről, hogy mind a k彋 Sparta g鏊, a m嶲 嫮lom嫕yunkban l憝ő Krohn-Dehli bead嫳墎鏊 szletett. De ez 璲y is van rendj幯. Nem 顤ln幧 egy olyan mentalit嫳 j嫢幧osnak, mint Aissati, aki k闤cs霵ben l憝幯 kienged igazi csapata ellen.
 • J嫢幧osaink a tegnapi levezető edz廥 ut嫕 cst顤t闥霵 edzenek ism彋. Az AZ 廥 a PSV  j嫢幧osai is kaptak pihenő napokat. Szombaton z嫫t kapuk m鐷飆t edznk.
 • Az ABN AMRO 廥 az angol Barclay's Bank ma meg嫮lapodtak egy fzi鏎鏊, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Barcaly's megveszi az ABN AMRO-t. Mivel Hollandi墎an megmarad az ABN AMRO n憝, val鏀z璯űleg meznk sz饘ege sem fog megv嫮tozni.
 • Tegnap Martin van Geel volt a Voetbal Insite nev TV program vend嶲e. Szerinte eg廥zs嶲es anyagi helyzetnk nem teszi szks嶲ess, hogy b嫫kit is eladjunk, 廥 mindent meg fogunk tenni legjobbjaink, Sneijder 廥 Huntelaar megtart嫳摋rt. Sneijder eset嶵en arra sz嫥癃anak, hogy, ha bajnokok lesznk, komolyan meg fogja gondolni, maradjon-e. Ha csak a BL selejtezőig vagy m嶲 addig sem jutunk, k霵nyebben fog hajlani arra, hogy egy BL r廥ztvevő spanyol vagy angol csapathoz menjen. M嶲 egyszer nem akar a BL selejtezőben kiesni. Viszont ekkor borsos 嫫at fogunk 廨te k廨ni. Ha marad, akkor nagy az es幨ye, hogy elmegy Perez. M嫳ik Az j嫢幧osunk, Lindenbergh is mindent meg fog tenni, hogy elmehessen. K廨d廥, mi lesz Maduroval. T鐽b komoly csapat (Juventus, PSV) is szeretn, de legsz癉esebben v嫫n嫕ak m嶲 egy 憝et, amikor ingyen megkaphatj嫜.
 • B嫫 nem sz嫕d幧osan, de lehet, hogy jabb pofont adtunk a Feyenoordnak. Tegnap Jong Ajax kikapott, a Jong Feyenoorddal kies廥 ellen kzdő Jong Willem II-től. Lehet, hogy emiatt esnek ki rotterdami bar嫢aink.
  Mivel re嫮is es幨ye van, hogy a Feyenoord j饘őre m嶲 az UEFA kup墎an sem vehet r廥zt, m嶲 az enged幨yk is vesz幨ybe kerlhet. Arr鏊 pedig sz sem lehet, hogy komolyan erős癃senek.
  A PSV boltban ki嫫us癃j嫜 a decemberben forgalomba hozott "2006/2007; PSV Kampioen" T-shirt-闥et. Ha m嶲 a BL selejtezőről is lemaradnak, ott is nagy bajok lesznek. 23 milli鏒 m嫫 bevettek a k闤ts嶲vet廥kbe, ami n幨kl m廨legk negat癉 lesz. 犆 j嫢幧osra nem lesz p幯zk, de a jelenlegiek sem mind akarnak majd maradni. Cocu val鏀z璯űleg visszavonul, Alex-廨t ( a Chelsea tulajdona) majd minden eur鏕ai 幨csapat 廨deklődik, 廥 k廨d廥 Gomez mennyire szeretne az UEFA kup墎an v嶮eni. Koeman poz獳i鎩a is gyengl. Vas嫫nap kl霵飉ebb ok n幨kl lecser幨te Farfan-t 廥 hely嶵e bekldte a 17 憝es Zeefuik-ot. Farfan 廥 Kluivert nem igaz嫕 廨tett幧 e cser彋, 廥, főleg Kluivert ennek hangot is adtak. Az eredm幯y őket igazolta. M嫫 olyat is hallottam, hogy a PSV felvette a kapcsolatot Van Marwijk-kel (Feyenoord, Borussia Dortmund).

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 25

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 27

 • Danny Blind, a Sparta j technikai igazgat鎩a, j饘őre t鐽b j嫢幧osunkkal szeretn csapat嫢 erős癃eni. A most k闤cs霵ben l憝ő Korhn-Dehli-t szeretn m嶲 egy 憝re megkapni, de mivel szerződ廥e j饘őre lej嫫, val鏀z璯ű, hogy mi sz癉esebben eladn嫕k. A n嫮unk feleslegesnek nyilv嫕癃ott Timisela is 廨dekli. Mivel neki csak a bajnoks墔 v嶲嶯g van velnk szerződ廥e, hogy odamegy-e, az csak rajta, 廥 persze, amit aj嫕lanak neki azon, mlik. Javier Martina is kellene Blindnek, de szerződ廥e őt is m嶲 egy 憝re hozz嫕k k飆i. Legjabb kiszemeltje 3-ik kapusunk Vermeer. Őt persze csak k闤cs霵be k廨n, de mivel neknk is 廨deknk, hogy j饘őre rendszeresen Eredivisie szinte v嶮jen, az 飆let nem is l嫢szik rossznak. Egy baj van csak. A Sparta 廧p most hosszabb癃otta meg jelenlegi kapusuk Wapenaar szerződ廥彋, 璲y f幨ő, Vermeer csak m嫳odik kapusnak kellene. Annak nem adjuk.
 • Miut嫕 elősz顤 az AZ-től elcsaltuk technikai igazgat鎩ukat, Ven Geelt-, majd elcs墎癃ottuk a PSV-től j嫢幧osmegfigyelőik főn闥彋 Van der Zee-t, most a Feyenoord-on volt a sor. Kapusedzőjk (az ifik),  l'Ami lesz j饘őre Fred Grim ut鏚ja. Az előző kettőh驆 k廧est az a kl霵bs嶲, hogy l'Ami szerződ廥彋, a szurkol鏦 廥 sokak megr闥霵y鐰廥廨e, a Feyenoord nem akarta meghosszabb癃ani.
 • A VI-ben hossz interj jelent meg Zlatan Ibrahimovics-csal. Ebben azt mondja, hogy m嫫 amikor Rosenberget leigazoltuk, javasolta, hogy ink墎b Alves-t hozzuk el, mert ő sokkal ink墎b Ajax jellegű k驆廧csat嫫. M嶲 most is az a v幨em幯ye, hogy mindent meg kell tennnk, hogy hozz嫕k j鐱j霵. Azt hiszem ma m嫫 sz嫥unkra megfizethetetlen, hiszen a Heerenveen kb. 20 milli鏒 k廨 廨te. 宄 am璲 van Huntelaar, nincs is szks嶲 m嶲 egy hasonl szintű k驆廧csat嫫ra.
 • Olyat is olvastam, hogy meg akarjuk venni, a most kiesett ADO Den Haag 20 憝es csat嫫嫢 Elia-t. Mivel m嶲 nem el嶲 j hozz嫕k, azonnal k闤cs霵 is adn嫕k az RKC-nek. Ennek felt彋ele, hogy az RKC ne essen ki.
 • Stam m嶲 nem val鏀z璯ű, hogy j嫢幧ra k廥z lesz. Mivel Heitinga sem j嫢szhat, csak Van der Wiel j鐬et m嶲, Vermaelen mellett h嫢ul sz鏏a. Persze, mivel ugyancsak t嫥ad szellemben kell j嫢szanunk, lehet, hogy csak h嫫om v嶮ővel (Ogararu, Vermaelen 廥 Emanuelson) kezdnk.
 • B嫫 ez廨t ők, illetve szurkol鏙k s甏janak, de az廨t elmondom, hogy konkurenseinkn幨 is vannak szem幨yi probl幦嫜.
  Az Az-n幨 Schaars s廨l廥e kijult. M嶲 vizsg嫮j嫜, de az sincs kiz嫫va, hogy e s廨l廥 profi p嫮yafut嫳a v嶲彋 jelenti. Koevermans j嫢幧a sem val鏀z璯ű.
  A PSV-n幨 Alex j嫢幧a k彋s嶲es. S廨l廥e ugyan m嫫 nem zavarja, de most influenza akad嫮yozhatja meg j嫢幧嫢.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 28

 • A holnapi kezdőcsapatban nem sz嫥癃anak meglepet廥ekre. A mlt heti kezdőcsapathoz k廧est az lesz a kl霵bs嶲, hogy az eltiltott Heitinga hely幯 Van der Wiel kezd. Ellenfelnket, a Willem II-t, d幨 Ajax-嫕ak is szokt嫜 h癉ni. Az biztos, hogy Tilburgben t鐽ben szurkolnak az Ajax-nak, mint szomsz嶮 v嫫osuk, Eindhoven csapat嫕ak. A Willem II sz嫥嫫a ennek a meccsnek csak annyi jelentős嶲e van, hogy emiatt egy h彋tel r饘idebb a ny嫫i sznetk. Ez azt is jelentheti, hogy felszabadultabban fognak j嫢szani. Viszont, ha sikerl gyorsan 2-3 g鏊t szereznnk, lehet, hogy a j嫢幧osok m嫫 a meccs alatt megkezdik a nyaral嫳t. A Brabanti TV szerint a szurkol鏦 nagy r廥ze minket fog buzd癃ani, mert nem akarj嫜, hogy az AZ legyen a bajnok. Azt, gondolom, m嶲 a marad幧 kisebbs嶲 sem akarja, hogy a PSV el幯k kerlj霵. Persze a g鏊okat (nagyon sokat!) fiainknak kell rgniuk, fejelnik vagy kezk霵 k癉l b嫫melyik testr廥zkkel az ellenf幨 h嫮鎩墎a juttatniuk.
 • Mindezzel egytt az AZ a leges幨yesebb a bajnoks墔ra, 廥 eg廥z 憝i egyenletes teljes癃m幯yket n憴ve, azt meg is 廨demeln幧. A KNVB nagyot hib嫙ott, amikor holnapi meccsket nem helyezte 嫢 az idegenben j嫢sz Sparta stadionj墎a. Az Excelsior stadionja az Eredivisie sz嶲yene. Kb. 4000-en f廨nek el benne, 廥 az sajt lehetős嶲ei is roppant szeg幯yesek. Nem szabadna ott, a bajnoks墔 sorsot eld霵tő meccset j嫢szani.
 • A h彋en sokat foglalkoztak Sneijderrel. A Volkrantban nagy cikkben elemezt幧 idei fejlőd廥彋, 廥 meg嫮lap癃ottak, hogy jelenlegi j嫢幧a, szerepe alapj嫕 a k驆elj饘őben nem lesz (lenne) p鏒olhat. Ő azt mondja, nem akar elmenni, de, ha egy komoly angol vagy spanyol (m嫳 bajnoks墔ba nem megy) jelentkezne 廨te, nem mondana egyből nemet.
  A h彋 elej幯 egy spanyol r墂i鏇d鏮ak 嫮l癃鏊ag azt nyilatkozta, hogy tudja, a Valencia 廨deklődik ir嫕ta, 廥 ennek nagyon 顤l, mert a Valencia-t sz廧, j csapatnak tartja. Spanyol forr嫳ok m嶲 azt is 甏t嫜, hogy kb. 15 milli鏒 k廨nk 廨te. Ez m嫫 el嶲 hihetetlennek hangzik, de k廥őbb Sneijder is tagadta, hogy 璲y besz幨t volna. T幯yleg felh癉ta valaki, de azt nem tudta, hogy egyenes ad嫳ban volt, 廥 璲y is csak annyit mondott, hogy hallott a pletyk嫜r鏊, a Valencia j csapat, de sem n嫮a sem gyn闥幯幨 sem az Ajaxn嫮 m嶲 nem jelentkezett 廨te senki. Szerinte a t鐽bi a riporter rossz angol tud嫳嫕ak eredm幯ye volt.
  A spanyol lap, Las Provincias (soha nem hallottam r鏊a, de ez nem sokat jelent) szerint a Valencia hivatalosan is hozz嫕k fordult, hogy mondjuk meg, mennyit k廨nk Wesley-廨t. Ha ez igaz, 廥 mondunk is egy 嫫at, gondolom(, rem幨em), hogy vissza fognak hők闤ni.
 • Ősz 鏒a, Henny Spijkerman, Aron Winter, Maarten Stekelnburg 廥 Sonny Silooy ir嫕y癃嫳嫛al, hetente un. master class-t tartanak. Ezen legtehets嶲esebb fiataljaink kl霵 edz廥en csiszolhatj嫜 tud嫳ukat. A csoportban vannak Jong Ajax j嫢幧osok (Manucharyan, Anita 廥 m嶲 t鐽ben), 廥 A1 ifik. Ezek ut鏏biak k驆飆t van Daley Blind (Danny fia) 廥 Richard Maciel Danielo Sousa Campos (Wamberto fia).

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 29 (Willem II - Ajax 0:2)

 • A holland foci t顤t幯et嶵en ilyen bajnoks墔, 廥 ilyen utols fordul m嶲 nem volt. A 90-edik percig 3 csapat kzd飆t a bajnoks墔廨t. Az AZ a hosszabb癃嫳 utols előtti m嫳odperc嶯g harcolt a bajnoks墔ot jelentő győztes g鏊廨t. V嶲l ők kaptak egyet. A PSV ellen a hosszabb癃嫳 utols perc嶵en 11-est kellett (lehetett) volna 癃幨ni. Hogy a PSV m嶲 bajnok lehet, ma d幨ut嫕ig senki nem hitte. V嶲l is ők k廥zltek lelkileg legjobban fel a meccsre. V嶲ig sikerlt nyom嫳 alatt tartaniuk a Vitesse-t, akiknek pedig nem volt kedvk komolyan harcolni. Ezzel szemben a Willem II agresszivit嫳ban f闤幯k kerekedett. Mi, gy n憴 ki, tlzottan akartunk, 廥 ez a j嫢幧 terh廨e ment. Ugyanez t顤t幯t az AZ-tel is.
 • Mag嫫鏊 a meccsről is egy keveset. Mivel az eredm幯yjelző t墎l嫕 rendszeresen k驆闤t幧 konkurenseink helyzet彋, 90 percig nagy volt a feszlts嶲, ami val鏀z璯űleg kihatott a j嫢幧ra is. Igyekeztnk, sokat t嫥adtunk, de igaz嫕 form嫳 t嫥ad嫳unk nem sok volt. A Willem II első k彋 helyzet彋 Stekelenburg gyetlenked廥ei előzt幧 meg. Igaz, Zois (aki tulajdonk廧pen Willem II harmadik kapusa) m嶲 t鐽bet bizonytalankodott, 廥 a m嫳odik g鏊t is egy kiejtett labd奫嫕ak k飉z霵hettk. Ten Cate-nek most sem volt szerencs嶴e első cser嶴憝el. A m嫫 hetek 鏒a gyenge De Mul helyett Mitea-t kldte be. Babel 嫢ment a jobboldalra, ahol sokkal kev廥b ment neki, mint előtte a baloldalon, viszont a baloldalon Mitea gyakorlatilag 廥zrevehetetlen volt. T嫥ad嫳aink akkor lettek vesz幨yesebbek, amikor a 71-ik percben Babel helyett Perez j飆t be. Ekkor a PSV m嶲 csak 4:1-re vezetett, 廥 Huntelaar g鏊ja ut嫕 ism彋 neknk 嫮lt a bajnoks墔. Sajnos igaz嫕 neh憴z ezut嫕 sem tettk a Willem II 幨et彋, sőt, mivel eg廥z csapatunk rendre az ő t廨felk霵 volt, nekik lettek helyzeteik. Szerencs幯kre (b嫫 v嶲l is nem sz嫥癃ott) Stekelenburg addigra visszanyerte magabiztoss墔嫢. Azt嫕 j飆t a PSV 5-ik g鏊ja, amire m嫫 nem volt v嫮aszunk.
 • Stekelenburg gyeng幯 kezdett; a v嶲幯 volt egy nagy v嶮廥e.
  Ogararu jobb volt, mint az utols hetekben, Vermaelen 廥 Van der Wiel magabiztosak j鏦 voltak. Sok dolguk persze nem volt, de ilyen meccsen ann嫮 nehezebb v嶮őnek lenni. Emanuelson egy p嫫 rossz lead嫳sal kezdett. K廥őbb belej飆t, de mintha az id幯y kezdene tl hossz lenni sz嫥嫫a.
  Gabri rengeteget dolgozott, sokat szerelt, rendre eljutott az ellenf幨 16-os壾g. Sz镽al j volt. Davids szok嫳os lelkes, hasznos j嫢幧嫢 nyjtotta. Sneijdernek volt egy j szabadrg嫳a, de nem tudta megism彋elni az ut鏏bi hetek nagyszerű j嫢幧嫢. Azt hiszem ez volt az oka, hogy t嫥ad嫳aink olyan erőtlenek voltak. Babel j鏊 tartotta a labd嫢. Volt egy j l饘廥e, de bead嫳ai nem igaz嫕 sikerltek, 廥 a jobboldalon m嫫 nem ment neki. De Mul-nek semmi sem sikerlt. M嫫 hetek 鏒a nincs form墎an. Mitea sem mutatott semmi j鏒. Ilyen sz幨sőkkel neh憴 4-3-3 -at j嫢szani. Perez 幨etet hozott a csapatba, de ez sem volt el嶲.
 • A PSV-n幨 Koeman helyzete kb. olyan, mint Blind volt n嫮unk tavaly. A jelek szerint a mlt heti meccs ut嫕 m嫫 eld霵t飆t幧, hogy menesztik, 廥 vicces volt l嫢ni, milyen savany arccal vette a PSV eln闥e tudom嫳ul, hogy v嶲l m嶲is bajnokok lettek. Mivel m嶲 ezut嫕 is azt mondta, m嶲 nem d霵t飆tek Koeman j饘őj廨ől, ink墎b az a k廨d廥, megv嫫ja-e Koeman, hogy menessz幧. Gondolom anyagi okokb鏊 megv嫫ja. A PSV bajnoki g鏊j嫢 Philip Cocu lőtte. Ez volt utols g鏊ja eindhoveni sz璯ekben. Id幯 lesz 37 憝es. M嶲 nem biztos, hogy abbahagyja, mert lehet, hogy j饘őre valamelyik K驆el-Keleti orsz墔ban vagy Ausztr嫮i墎an vagy ki tudja hol, de biztos, hogy nem Hollandi墎an folytatja. 牚y n憴 ki, Alex kaphat munkav嫮lal嫳i enged幨yt Angli墎an, 璲y csak az lesz a k廨d廥 a Chelsea-be megy-e, vagy eladj嫜 (m嫫mint a Chelsea), p幨d嫠l a Tottenham-nek.
  V嶲l a Heerenveen lett az 5-ik (azaz ellenk j嫢szunk 9-幯), miut嫕, Alves 4 g鏊j嫛al 5:1-re nyertek a Feyenoord ellen. A Feyenoord eddigi egyik legrosszabb bajnoks墔嫢 fejezte be. 7-ik lettek, negat癉 g鏊ar嫕nyal. Csak a kiesett ADO kapott n嫮uk (egyel) t鐽b g鏊t. Jelenlegi anyagi helyzetk ismeret嶵en m嶲 憝ekig eltarthat, am璲 felz嫫k霩nak a 3 'nagy'-hoz. Seg癃ene rajtuk, ha eljutn嫕ak az UEFA kup壾g, de ez nem lesz k霵nyű.
 • Vas嫫nap kupad霵tő a mai fordul m嫳ik (igazi) vesztese, az AZ ellen. A nagy k廨d廥, hol dolgozz嫜 fel a mai pofont gyorsabban.
  ++++
 • M嶲 valami. Ten Cate-val most fordult elő m嫳odszor, hogy alig lett m嫳odik. A Go Ahead Eagles, Eerstedivisie csapat edzőjek幯t annak idej幯 1 g鏊 kl霵bs嶲gel, rosszabb g鏊kl霵bs嶲 miatt nem jutott be az Eredivisie-be. Tal嫕 erre is oda kellett volna figyelni, amikor leszerződtettk. P嫮yafut嫳a sor嫕 most lett harmadszor (ugye van m嶲 az MTK is) m嫳odik. Első m嶲 csak seg嶮edzők幯t volt.

Vissza a lap tetej廨e

聯rilis 30

 • A mai lapok c璥lapj嫕ak legnagyobb h甏e, a PSV bajnoks墔a, illetve a tegnapi fordul. Ilyen m嶲 nem volt, 廥 nem is lesz a k驆elj饘őben. Mivel a b甏鏦 mind a k彋 f幨időt m嫳odperce ugyanakkor kezdt幧, csak a kl霵b驆ő hosszabb癃嫳ok miatt nem 廨tek a meccsek egy időben v嶲et. A 92-ik percig, m嶲 a h嫫omb鏊 b嫫melyik lehetett volna bajnok.
  Az AZ-n幨 a j嫢幧osok tapasztalatlans墔a d霵t飆t. N嫮unk erről, Gabrival, Davids-szal, de az EB-t, VB-t megj嫫t Sneijder-rel is, szerintem nem lehetett sz. M嶲is tlkoncentr嫮tak voltunk. A PSV szerencs嶴e, azt hiszem, hogy m嫫 ők sem hittek abban, hogy sikerlhet, 璲y csak arra mentek, hogy j j嫢幧kal, győzelemmel bcszzanak a szurkol鏦t鏊. Sokat sz嫥癃ott Alex j嫢幧a is. Mlt h彋en is miut嫕 le kellett mennie, kapt嫜 a kiegyenl癃ő g鏊t. Azt az廨t k廨t幧, hogy a k廧ernyőn ne mutass嫜 nekik a t鐽bi meccs eredm幯y彋. Tal嫕 a mienknek is kellett volna ezt k廨nik. Huntelaar panaszkodott, hogy akarva, nem akarva 嫮land鏇n a t鐽bi eredm幯yt figyelt幧, 廥 ez zavarta 闥et a koncentr嫮嫳ban. Amikor a bajnoks墔 sorsa egy g鏊on mlik, nagy jelentős嶲k lehet az ilyen apr鏀墔oknak.
 • Sokat jelent ez a bajnoks墔 a PSV-nek. Anyagilag en幨kl neh憴 idők v嫫tak volna r奫uk, 廥 t鐽b j嫢幧os is el akart volna menni, ha nem sikerl a BL r廥zv彋el. 玡y viszont vonz鏏bak lesznek m嫳 j嫢幧osok sz嫥嫫a is. Hossz a list奫a azoknak a j嫢幧osoknak, akik k癉嫕s墔list奫ukon szerepelnek. Persze sok p幯zk j嫢幧osv嫳嫫l嫳ra nincs, de az廨t 璲y is tal嫮hatnak j j嫢幧osokat. A sv嶮 Bakircioglu (FC Twente) szerződ廥e a ny嫫on lej嫫. A PSV sz癉esen l嫢n, igaz, 廥 lehet, hogy mi is. Megv嫫ja a r奫嫢sz嫳ok v嶲彋, 廥 akkor d霵t. J饘őre a BL-ben akar  j嫢szani. 翼l癃鏊ag t嫫gyalnak Stijn Schaars (AZ) gyn闥憝el is. Mivel Schaars szerződ廥e csak 2009-ben j嫫 le, nem hinn幦, hogy van es幨yk megszerz廥廨e.
 • M璲 a sikerek ellen廨e nagy az es幨ye, hogy a PSV kirgja Koeman-t, testv廨e, Erwin poz獳i鎩a, a Feyenoord dr嫥ai rossz szerepl廥e ellen廨e nem l嫢szik vesz幨yben. Viszont arr鏊 besz幨nek, hogy Erwin maga fogja bedobni a t顤lk驆őt, ha nem biztos癃j嫜 arr鏊, hogy j饘őre sokkal jobb j嫢幧osai lesznek. Ennek viszont kicsi az es幨ye. Sem p幯zk sem j鏊 eladhat j嫢幧osuk nincs.

Vissza a lap tetej廨e